પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના યાદી 2022

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના યાદી 2022 | PMAY Gramin List 2022

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના | પીએમ ગ્રામ આવાસ યોજના સૂચિ 2022 | pmaymis.gov.in યાદી | બસ આવાસ યોજના (ગ્રામીણ યાદી) | PMAY યાદી

જીન આશાવારો  દ્વારા PMAY ને  અરજી કરવા માટે વે શહેરી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની સૂચિ 2022 ઓનલાઈન કરો  . લિસ્ટિંગ ચેક કરવા માટેના નામ ગ્રામ વિકાસની વેબસાઇટ  pmayg . પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ ગ્રામીણ વિકાસ આરોગ્ય દ્વારા ચાલુ રહે છે. વધુમાં  આશાસ્પદ PMAY ગ્રામીણ યાદી 2022  આર્ટિકલનાથી પણ તમે ચેક કરી શકો છો લિસ્ટ કરવા માટે સંપૂર્ણ પ્રકિયા આર્ટિકિટ પણ જોઈ શકાય છે. લાભાર્થી આપેલા સ્ટેપ્સ ફોલો કરો કે  PM ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ લિસ્ટ જોઈ શકો છો. નવી યાદી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે આર્ટિકલ વાંચો.

પીએમ ગ્રામ આવાસ યોજના સૂચિ 2022

સરકાર દ્વારા  PM ગ્રામીણ આવાસ યોજના લિસ્ટ 2022  ચેક કરવા ઓનલાઈન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. જીન આગળની યોજનાઓ માટે ફોર્મ ભરો તેઓ તમારા નામની યાદીમાં ઓનલાઈન ચેક કરી શકે છે. આ યોજનાના પ્રશ્નો 2022 સુધી રાજ્યના 1 રૉક્ટર પક્કે સપ્લાય કરવા માટે સરકાર દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. PM ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ માટે રાજ્યની અનુસૂચિત લિંગ, અનુસૂચિ જનજાતિ, કોઈ પણ ધર્મ અથવા લીંગની, મહિલા વર્ગ, અને જીની આર્થિક સ્થિતિ ઊભી કરી શકે છે તેઓ અરજી કરી શકે છે.

PMAY માટે 2011 ની જનગણના આધાર પર લોકોને પસંદ કરવામાં આવશે. અને સરકાર કરે છે જેઓ ધનરાશી સાધન લાભાર્થી બેંક દ્વારા બેંકમાં દી જશે. PMAY  ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની સૂચિ કેવી રીતે તપાસો ?  યોજના સંબંધિત જરૂરી દસ્તાવેજ કોણ-કૌન છે આદિ લેખમાં ચાલુ છે.

લેખ પીએમ ગ્રામ આવાસ યોજના સૂચિ 2022
વિભાગ ગ્રામીણ વિકાસ વિકાસ
લાભાર્થી દેશના નાગરિકો
યોજનાનું નામ પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજના
શરૂઆત રાજસ્વ સરકાર દ્વારા
હેતુ ગ્રામીણ આવાસ યાદી ચેક કરવા માટે
ઓનલાઈન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાના
અરજી ઉન
ઓફિસિયલ વેબસાઇટ pmayg.nic.in

PMAY ગ્રામીણ યાદી

શાંત ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની સૂચિતનો શબ્દ રાજ્ય નાગરિકો માટે ઓનલાઈન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવી જેથી તમામ નાગરિકો  માટે PMAY ગ્રામીણ યાદીમાં તમારું  નામ જોઈ શકો છો હવે તમારા ગામની આવાસ યોજનાની સૂચિમાં નામ ચેક માટે લાભાર્થીઓની મુલાકાત લેવાના કાર્યની નિમણૂક કરો  . જરૂર નથી. બધા લોકો માટે  PM ગ્રામીણ આ યોજના  માટે અરજી કરો અને ઘર પર તમારા નામની યાદી ચેક કરી શકો છો. તેના લાભાર્થીઓના સમય અને બંનેની બચત થશે. વિવિધ ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો  લાભ લાભાર્થી લઈ શકે છે.

PM ગ્રામીણ આવાસ યોજના અપડેટ

પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજના તમારી હવે છત્તીસગઠ રાજ્યમાં પણ 1 લાખ 57 લાભ લાભાર્થી પણ ખાતરી આપવા માટે થશે. તમારી માહિતી માટે જણાવો કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2022 માં આવશે.

PMAY યાદી-શહેર આગામી ગામીણ આવાસ યોજના

PM ગ્રામીણ આવાસ યોજનાના રાજ્યના  લોકો ઘર બનાવનાર સરકાર દ્વારા તમને મદદ કરે છે. જીન લોકો પાસે રહેવા માટે ઘર નથી અને જીનકી આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ છે ઘર બનાવવા માટે સક્ષમ નથી. તેઓને રાજ્યના ક્ષેત્રના ક્ષેત્રના રાજ્યની સહાયમાં શહેરી નવી 120,000 યુરોપીયન અને ગ્રામીણને કારણે લોકો માટે 130,000 મુખ્ય ઘર બનાવવા માટે ખર્ચ થશે. ગામડાંની આવાસ યોજનાનો  લાભ મેળવવો . જીન લિસ્ટ લાભાર્થીઓના નામ  પીએમવાય ગ્રામીણ ફક્ત તેમની આશાવારોની યોજનાનો લાભ લેવા  માટે ઉમેદવારની.

ઇન્દિરા ગાંધી નિવાસ યોજના સૂચિ

PM ગ્રામીણ આવાસ યોજના ફાયદાકારક

જાહેર ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની યાદીના  ઉમેદવારો આશાવારો કોણ-કૌનનો લાભ મેળવે છે તેઓ તેમની માહિતી આર્ટિકિટ હાય છે તમામ આશાવાર લેખની યાદીના દસ્તાવેજોથી સંબંધિત માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

 • PM ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓની યાદી ચેક કરવા માટે ઓનલાઈન સુવિધા ચાલુ રહે છે.
 • પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ દ્વારા સરકાર દ્વારા લોકોને મદદ કરવા માટે લોન આપવામાં આવી રહી છે.
 • આ યોજનાના જૂથોથી આગામી ભાગના ભાગ 130,000 યુરોપીયન 120,000 યુરોપીયન અને 120,000 યુરોપિયન આપવામાં આવશે.
 • ગ્રામીણ આવાસ યોજના ગ્રામીણ યાદી  જોવા માટે લાભાર્થીઓની બહાર જવાની જરૂર નથી. તમામ આશાવાર તમારા પ્રાર્થનાને ઓનલાઈનલાઈનથી PM ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ યાદી કરી શકો છો.
 • જે આશાવાર  પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો  લાભ લેના ઇચ્છે છે તેઓ સુસિડી પણ વ્યવસ્થા કરે છે.
 • બધા પરિવારોને આ યોજના માટે આંતરિક માટે એક આવાસીય સુવિધા પ્રાપ્ત કરવાની તક મળે છે.
 • વર્ગીકૃત અને ગરીબ વર્ગથી સંબંધિત નાગરિક પીએમ યોજનાથી વધુ લાભાન્વીત થશે.

પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજના PMAY સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ

પીએમ આવાસ યોજના માટે આશાવારો માટે કેટલાક દસ્તાવેજોની આવશ્યકતા પણ છે તે તમામ દસ્તાવેજોની સૂચિમાં નીચે રહેલ છે.

 • આધાર
 • તમને
 • આઇ પ્રમાણ પત્ર
 • બેંક ખાતાની વિગતો
 • ના ઘર પ્રમાણપત્ર
 • મોબાઇલ નંબર
 • પેન કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો

લાભો લેવા માટે લાભાર્થી

વિવિધ ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો  લાભ લેવા માટે જે-જો લાભ મળે છે. તેમની યાદી આર્ટિકલ નીચે જઈ રહી છે. જે આશાવાર યોજનાનો લાભ લઈ શકાય છે.

 • જીન લોકો કે આઇ કમ છે
 • મધ્યમ આય વર્ગ 2
 • અનુસૂચિત લિંગ
 • આર્થિક સ્થિતિ ગંભીર લોકો
 • મધ્યમ આય વર્ગ 1
 • કોઈ પણ ધર્મ અથવા સ્ત્રીની મહિલા
 • અનુસૂચિત જનજાતિ
 • कम आय वाले लोग

PM ગ્રામીણ આવાસ યોજના સંબંધિત વ્યક્તિતા

 • pm ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની યાદીમાં ઉંહીં આશાવારોના નામની વિનંતી મારી યોજના પ્રકિયા પૂર્ણ થાય છે.
 • उम्मीदवार भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
 • તમામ લાભાર્થી રચનાત્મક યોજનાઓ ફોર્મ ભરે છે તેઓ મફતમાં તમારું નામ ઓનલાઈન ચેક કરી શકે છે.
 • PM ગ્રામીણ આવાસ યોજના સમાજકલ્યાણ યોજના સાથે જોડાઈ છે.

PMAY હેઠળ જવાબદારીણીની મુદત

પીએમ ગ્રામીણ આવાસ  યોજનાને 30 વર્ષો મુદત આપવામાં આવે છે. જેમના માટે તમે તમારી પસંદગી કરી છે જો તેમના 30 વર્ષ પૂરા થશે તો પહેલા તેમના 65 વર્ષ કે લીંગ પ્રોફેશનલ લાભાર્થી પહેલા લોનની વિનંતી કરી શકો છો. જો લાભાર્થી ચૂકવણી સમાપ્ત થશે તો પહેલા પણ ચૂકવણી કરવી તે પહેલા પણ કરી શકો છો. ઋણ આપે છે. સહાય આપે છે માટે કેન્દ્ર સરકારના નેતાઓએ નાગરિકોને તે એક વિશેષ સુવિધા છે કે જે નાગરિકની સુવિધા છે તે માટે લોનની ચુકવણી સમય પણ પહેલા કરી શકે છે. જો 30 વર્ષ મુદત પહેલા પણ લાભાર્થી નાગરિકની શ્રદ્ધા કરવાની ઈચ્છા કરે તો તે પોતાની જાતને સુરક્ષિત કરી શકે છે.

પીએમ આવાસ યોજના સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી

 • કારણ કે ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ  તમારા ઘર બનાવનારાઓ તેમના વિકાસ માટે લાભાર્થીઓ માટે આર્થિક, સામાજિક અને ભુલ્યા પણ ધ્યાન રાખે છે.
 • આ યોજના હેઠળ ઘરોમાં રસોઇઘર અને અન્ય પણ મદદ કરી શકાય છે.
 • આ યોજના હેઠળ બનીનેવાળો ઘર એરિયા 25 સ્ક્વાયર ફિટમાં બનાવટ.
 • સરકાર પહેલા ઘર બનાવવા માટે ગ્રામીણો દ્વારા 7 નાગરિક આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે, હવે 5000 મુસ્લિમો આપવામાં આવે છે, સરકાર દ્વારા આ ધનરાશિને 130000 મહિલાઓ આપવામાં આવે છે. ગ્રામીણ ઇલાકો જે પણ આશાવાર યોજના માટે અરજી કરશે તેઓને 130000 મોટી સંખ્યા કિયે.
 • તેની સાથે શહેર આવાસ બનાવવા માટે જે લોકો ઈચ્છે છે તેઓ સરકાર દ્વારા પહેલા 70000 યુરોપિયન ધનુરાશી દીના લીના લોકો દ્વારા 120000 સમૂહમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. શહેરની નજીકના કોરો અરજી પ્રકૅક કરી શકે છે તેમને સરકારના જીનિયા તો 120000 મર્યાદા આપવામાં આવશે.
 • PMAY સાથે સરકાર દ્વારા અન્ય પ્રકારની યોજનાઓ – ઉજ્જવળ યોજના, સ્વચ્છ ભારત યોજના વગેરે પણ ઉમેરવામાં આવ્યું છે.

પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજના 2022ની યાદી કેવી રીતે જુઓ ?

આવાસ ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની  યાદીમાં તમામ તમારું નામ ચેક કરી શકો છો. અહીં અમે તમને બટાંગીએ છીએ કે તમે આવાસ યોજના યાદીમાં નામ કેવી રીતે ચેક કરી શકો છો.  પીએમીણ આવાસ યોજનાની સૂચિમાં ચેક  કરવા નીચે આપેલા નામો ફૉલો કરો. આ સ્ટેપ્સ નીચેના પ્રકાર છે –

 • pm ગ્રામ્ય આવાસ યોજના જૂથ નામ ચેક કરવા માટે સૌથી પહેલા ગ્રામીણ વિકાસની  વેબસાઇટ  ( pmayg.nic.in ) પર જાઓ.
 • આ પછી વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખોલશે.
 • ઓપનિંગ હોમ પેજમાં  સ્ટેકહોલ્ડર્સ  માટે વિકલ્પો રજૂ કરો તેના પર ક્લિક કરો. જે નીચે આપેલ છે તે ચિત્રમાં છે.
 • તો પછી તમારી સામે એક લિસ્ટ ખુલ્લી  સામે તમને IAY/ PMAYG લાભાર્થી  માટે વિકલ્પો પર ક્લિક કરો.
 • ફરી ખુલીને પેજ પર તમને નંબર દાખલ કરવો પડશે.
 • જો તમારા પાસ નંબરમાં નથી, તો તમારું પૃષ્ઠ એડવાંસ શોધ પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓપનિંગ પેજમાં પૂછી જાણકારો-સ્ટેટ, બ્લોક, જનપદ, पंचायत, સ્કીમ કા નામ, વર્ષ, નામ, બીપીએલ કાર્ડ નંબર, જેમ નંબર, પિતા/પતિનું નામ દાખલ કરો.
 • ફરી સબમિટ કરો પર ક્લિક કરો પછી તમારા પૂર્વે ગામડાની યોજનાઓ લિસ્ટ ખુલે છે.
 • ઘણી બધી તમારી યાદી ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. જીન લાભાર્થીઓના નામ લિસ્ટમાં તેઓ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.

SECC ફેમિલી મેમ્બર વિગતો ચેક કેવી રીતે કરો ?

 • પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજનામાં  SECC ફેમિલી મેમ્બરની વિગતો માટે લાભાર્થીઓની ચેક વેબસાઇટ  pmayg.nic.in  પર જાઓ.
 • હવે ખુલ્લા ઓપન પેજમાં સ્ટેકહોલ્ડર્સને ઓપ્શન પર જાઓ.
 • ત્યારપછી તમારી સામેની યાદી ખુલ્લી છે ત્યાં તમને SECC  ફેમિલી મેમ્બરની વિગતો  માટે વિકલ્પો સામે ક્લિક કરો.
 • હવે ઓપનિંગ પેજ પર તમે તમારી સ્થિતિ પસંદ કરો અને PMAY ID નંબર દાખલ કરો.
 • તેના પછી ગેટ ફેમિલી મેમ્બર ડિટેલ પર ક્લિક કરો પછી તમારા સામે SECC ફેમિલી મેમ્બરની વિગતો ખોલો.

PMAY ગ્રામીણ સૂચિ સબસિડી ગણતરી

 • મુખ્ય પ્રધાન ગ્રામીણ આવાસ યોજના વ્યાજ દર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે સૌથી પહેલા અમારી વેબસાઇટ પર જાઓ.
 • ખુલીને પેજ પર સબસિડીની ગણતરી કરો.
 • ફરી પેજમાં પૂછી જાણકારો દાખલ કરો.
 • અને સબમિટ કરો પર ક્લિક કરો તે પછી સંબંધિત માહિતી તમારી સ્ક્રીન પર ખુલ્લી છે.

આવાસ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કેવી રીતે?

આવાસ મોબાઇલ એપનો લાભાર્થી અમારા દ્વારા જણાવવા માટે પ્રક્રિયા દ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ઍપ ડાઉનલોડ કરવાની પ્રૅકિયા અમે તમને અમુક સ્ટેપ્સ દ્વારા જણાવવાનું સરળ છે. બધા ઉમેદવાર આપેલ ગયા છે ફોલો કરો કે  આવાસ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ  કરી શકો છો. આ પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે –

 • આવાસ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ  કરવા માટે સૌથી પહેલા  pmayg.nic.in પર જાઓ  .
 • તેના પછી તમારી સ્ક્રીન પર વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખુલશે.
 • ફરી હોમ પેજ પર  ગૂગલ પ્લે વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. જેમ કે આપેલ છે ચિત્રમાં નીચે છે.
 • ત્યારપછી તમારી સામે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર એપ આવે છે. ઓપનિંગ પેજ થી એપને ઈન્સ્ટાલ કરો લેન્સ.
 • ફરી આવાસ એપ્લિકેશન તમારા મોબાઇલમાં ડાઉનલોડ થાય છે.
 • એપ્લિકેશન પર જાહેર કર કે લાભાર્થી આવાસ મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

જાહેર ફરિયાદ કેવી રીતે درج کریں ?

 • જાહેર ગ્રીંસ દાખલ કરવા માટે સૌથી પહેલા અમારી વેબસાઇટ પર જાઓ.
 • હવે તમારી સામે વેબસાઇટનું હોમ પેજ ઓપન થશે.
 • તમે એક લિંક દેખાડી તે લિંક પર ક્લિક કરો
 • તમારી સ્ક્રીન પર નયી યાદી ખુલી છે તમને ગ્રીવાંસના વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • તમારા પછી તમારી નવી વેબસાઇટ ખુલ્લી છે તમને ગ્રીવાંસનો વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • ફરી ખોલવા ન્યૂ પેજ પર તમારા માટે ફોર્મ ખુલશે.
 • ફોર્મમાં પૂછો બધા જાણકારોને દાખલ કરો.
 • बाद में તમારું પબ્લિક ગ્રીવાંસ દાખલ કરો.

FTO ચેક કેવી રીતે કરો

 • ચુકવણી સ્થિતિ ચેક કરવા માટે ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જાઓ.
 • તેના પછી તમારી આગળ વેબસાઇટનું હોમ પેજ ઓપન થશે.
 • હોમ પેજ પર Awaassoft કા વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • પછી  આપેલા વિકલ્પોમાંથી FTO ટ્રેકિંગના  ઑપ્શન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમે ખુલ્લું પેજ પર પૂછી શકો છો જેમ કે-એફટીઓ નંબર, પીએફએમએલએસ ઓળખ અને કૅપ્ટચાને ભરવું છે.
 • તેના પછી તમારી ચુકવણીની સ્થિતિ ચેક કરી શકો છો.

 PMAY-G e-Payment ચેક કેવી રીતે કરો ?

 • ઈ પેમેન્ટ ચેક કરવા માટે તમને pmayg.nic.in ઑફિસિયલ   વેબસાઇટ પર જવું પડશે.
 • તેના પછી તમારી વેબસાઇટનું હોમ પેજ ઓપન થશે.
 • ખુલ્લું ઓપન પેજ પર આવો સોફ્ટના વિકલ્પો સામે જુઓ.
 • फिर आपको  ઇ-પેમેન્ટનું  ઑપ્શન ચાલુ કરો તેના પર ક્લિક કરો.
 • કે પછી તમારું આગળ નવું પૃષ્ઠ ખુલી જશે પૂછી જાણકારો ભરો.
 • પીએમએવાય-જી ઈ-પેમેન્ટ પર મોકલો અને ફરીથી ખુલ્લું પાડો

ગ્રીવેન્સ સ્ટેટસ ચેક કેવી રીતે કરો

 • ગ્રીવાંસ સ્ટેટ ચેકિંગ માટે લાભાર્થીઓના ગ્રામ વિકાસ મંત્રાલયની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જાઓ.
 • હવે તમારી સ્ક્રીન પર વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખુલશે.
 • હોમ પેજ પર ડેઈ તોતરફ આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો  કે તમારા સામે પબ્લિક  ગ્રીવાંસનું ઑપ્શન આવશે.
 • હવે તમારી સામે નવી વેબસાઇટ ખુલી છે.
 • ઓપનિંગ પેજમાં ગ્રીંસ का ऑप्शन देखावा उस पर देखा खुली लिस्ट में व्यू स्टेटस का विकल्प देखा, उस विकल्प पर क्लिक करें. જે નીચે આપેલ છે તે ચિત્રમાં છે.
 • હવે ખુલ્લું થવાના પેજમાં જાણકારો જેમ- પૂછો નંબર, મોબાઇલ નંબર, કેચા કોડ દાખલ કરો સબમિટ કરો પર ક્લિક કરો.
 • તેના પછી તમે ગ્રીવાંસ સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો.

મારી ફરિયાદ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો

pm ગ્રામ્ય આવાસ યોજનાથી સંબંધિત ગ્રીવાંસ દાખલ કરવા માટે આશાવાર મારી ફરિયાદ મોબાઇલ એપ ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. ગ્રીવાંસ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરવાની સંપૂર્ણ પ્રકિયા આર્ટિકલ નીચે નીચે જઈ રહી છે. બધા લાભાર્થીઓએ આપેલા સ્ટેપ્સને ફોલો કરવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

 • સૌથી પહેલા ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયના અધિકારી વેબસાઇટ પર જાઓ.
 • હવે તમારી સામે વેબસાઇટનું હોમ પેજ ઓપન થશે.
 • ખુલીને પેજમાં લાયસન્સ આપવામાં આવેલ લિંક પર ક્લિક કરો.
 • ફરી તમારી આગળ નવી લિંક અને પૃષ્ઠ ખુલશે.
 • તમારી મોબાઇલ એપનો વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સ્ક્રીન પર ગૂગલ પ્લે પર  મારી ફરિયાદ એપ્લિકેશન  ખુલી રહી છે.
 • આશાવાર એપને ઈન્સ્ટાલ કરવા માટે પણ ગ્રીવાંસ દાખલ કરી શકો છો.

ફીડબેક દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા

 • ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની વેબસાઇટ પર ફીડબેક આપવા માટે વેબસાઇટ હોમ પેજ પર જાઓ.
 • હોમ પેજમાં ડેઈતરફ દ્વારા આપવામાં આવેલ લિંક પર ક્લિક કરો.
 • તમારી સામે એક લિસ્ટ ઓપન કરો
 • હવે ઓપનિંગ પેજમાં પૂછી જાણકારોની જેમ – નામ, ઈ-મેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, સબજેકટ અને તમારી ફીડબેક લખો સબમિટ કરો.
 • તેના પછી તમારી ફીડબેક દાખલ કરો

કોન્ટેક નંબર ચેક કરો

 • કોન્ટેક નંબર ચેક કરવા માટે  આશાવાર pmayg.nic.in ની વેબસાઇટ પર જાઓ  .
 • અમારો સંપર્ક કરો ઓપ્શન   આવશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • ફરી તમારા સંપર્ક કચેરી સંપર્ક નંબરની યાદી ખોલો.
 • તમારા કોન્ટેક નંબર અને ઈ-મેલ આઈડી ચેક કરી શકો છો.

પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓની સૂચિ 2022 થી સંબંધિત પ્રશ્નો અને ઉત્તર

PMAY ની લિસ્ટ ક્યાં ચેક કરી શકો છો ?

મુખ્ય પ્રધાન આવાસ યોજના સૂચિ ચેક કરવા માટે આશાવાર ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની વેબસાઇટ પર જાઓ ચેક કરી શકો છો. યાદી તપાસો સંપૂર્ણ માહિતી આર્ટિકલમાં જોવા મળે છે. બધા આવેદક લેખના માધ્યમથી લિસ્ટ ચેક કરવા માટે સંપૂર્ણ પ્રકિયા લેખ પ્રાપ્ત કરો.

ગ્રામીણ યોજનાઓ  હેઠળ ઘર બનાવવા માટે સરકારની તરફ સહાય આવાસ રાશિ ઘણી દી જાતિ છે ?

યોજનાના માધ્યમથી ગ્રામીણ વિસ્તારોના નિવાસીઓ ઘર બનાવવા માટે 130,000 અને શહેરી લોકો માટે 120,000 રૂપિયા આર્થિક સહાય રૂપે ચૂકવવામાં આવે છે.

PM ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓની સૂચિ  સંબંધિત જરૂરી દસ્તાવેજ કોણ-કૌન છે ?

યોજના સંબંધિત બેંકના દસ્તાવેજના વિગતો, ઘર બનવાનું પ્રમાણપત્ર, આધાર કાર્ડ, આઇ પ્રમાણપત્ર, મોબાઇલ નંબર, પાસપોર્ટ સાઇજ ફોટો, પેન કાર્ડ, કાર્ડ કાર્ડ વગેરે દસ્તાવેજોની આવશ્યકતા છે.

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની વેબસાઇટ કોણ સી છે ?

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ  pmayg.nic.in છે  . આ વેબસાઇટની લિંક અમે તમને તમારા આ લેખમાં ઉપલબ્ધ છે.

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના ગ્રામીણ યાદી ઓનલાઇન કરવાનો હેતુ શું છે ?

PM ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ ઓનલાઈન ચેક કરવાનો હેતુ લાભાર્થીઓની સુવિધા માટે ઓનલાઈન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાની છે. ગ્રામીણ આવાસ લિસ્ટમાં હવે તમામ લાભાર્થી ઘરોમાં બેસીને ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો. જીન લાભાર્થીઓ દ્વારા એપ્લિકેશન પ્રિકિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે તેઓ તમારા નામોની સૂચિ જોઈ શકે છે તે માટે તમે અમારી વેબસાઇટ પર લેખ લખી શકો છો.

યોજનાના માધ્યમથી પ્રાપ્ત થયાં છે કે કેટલાંય સમયગાળા હતા ?

પીએમ ગ્રામીણ આવાસ યોજના અંતર્ગત લોનની મુદત 30 વર્ષની હતી. જે ચૂકવણી ઉમેદવાર 65 વર્ષ આયુ સુધી કરી શકો છો. જો લાભાર્થી આ અવધિમાં પહેલા પણ લોન ચૂકવણી કરો તો તે કરી શકો છો.

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના ક્યારે શરૂ થઈ ?

આ યોજનાની શરૂઆત 2015 માં કી થી.

મુખ્ય પ્રધાન આવાસ યોજના માટે કોણ અરજી કરી શકે છે ?

યોજના માટે અનુસૂચિત જાતિ, કોઈ પણ ધર્મ અથવા જાતિની મહિલા, જિન લોકોની તમામ શ્રોતાઓ આવી રહી છે, આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડી શકે છે, મધ્યમ આય વર્ગ 1, મધ્યમ આય વર્ગ 2, અનુસૂત જનજાતિ, વગેરે લોકો કરી શકે છે. છે

જો અમારી ફીડબેક દાખલ કરો તો અમે કેવી રીતે કરી શકીએ ?

જે આશાવાદ બેક લોન કરવા ઈચ્છે છે, વેબસાઈટ પર જઈને તમારી ફીડબેક દાખલ કરી શકો છો. ફીડબેક દાખલ કરવાની લિંક અને સંપૂર્ણ પ્રકિયા આર્ટિકલ નીચેની છે.

જો આપણે ઈ-પેમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા જાણકારોને ચેક કરો તો અમે કેવી રીતે ચેક કરીશું ?

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય ઈ-પેમેન્ટ ચેક કરવાની લિંક અને સંપૂર્ણ પ્રકિયા આર્ટિકલમાં જઈ રહી છે. ઉમેદવારે આપેલ લેખના માધ્યમથી લિંક અને સંપૂર્ણ પ્રકિયા જોઈ શકો છો.

અમે શું ગ્રીવાંસ દાખલ કરવા માટે કોઈ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ ?

હા ગ્રીવાંસ દાખલ કરવા માટે તમે મારી ફરિયાદ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરી શકો છો મોબાઈલ એપ આપેલા લેખના માધ્યમથી અને પ્લાઈ સ્ટોર પર જઈને સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

PMAY હેઠળ પહેલા કેટલા રૂપિયા કે ધનરાશિ આપવામાં આવી હતી ?

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના અંતર્ગત પહેલા શહેરી લોકોને 70000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે અને ગ્રામીણ આવાસ લોકો માટે 75000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે.

જો અમે યોજનાઓ સાથે સંકળાયેલા હોય તો કોઈ પ્રકારનો અન્ય જાણકાર પ્રાપ્ત થાય છે અથવા ફરિયાદ દાખલ કરવી હોય તો અમે ક્યાં સંપર્ક કરીશું ?

PM આશાસ્પદ યોજના સંબંધિત જાણકારો માટે ઉમેદવારો અમારી વેબસાઇટ પર જાઓ  અમારો સંપર્ક  કરો લિંક પર ક્લિક કરો. તમે બધા હેલ્પલાઇન નંબર પ્રાપ્ત કરી શકો છો તેની માહિતી આર્ટિકલમાં પણ છે. તે આવ્યો આશાવાર યાદીમાં આપેલ ઈ-મેલ આઈડી પર પણ મેસેજ કરી શકો છો.

સરકાર દ્વારા કેટલા पकके मकान उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है ?

રાજ્યના નાગરિકો જીનકે પાસ પક્કે મકાન નથી, સરકારની તોફાનીથી તેમના લાભાર્થીઓ 1 કરોડ पक्के मकान उपलब्ध करवाने का स्थान दिया गया है. આ યોજનાનો લાભ ગ્રામીણ અને શહેરી બંને લોકોને મળી શકે છે.

અમે શું યોજનાનો લાભ લેવા માટે કોઈ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ ?

હા, પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આશાવારોને આવાસ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરવું પડશે. આવાસ એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે લાભાર્થી ગૂગલ પ્લે અને આર્ટિકલના માધ્યમથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

PM આવાસ યોજના લિસ્ટ 2022 માં તમારા નામ કેવી રીતે શોધી શકો છો?

તેના માટે તમે અમારો લેખ વાંચી શકો છો. અમે આ લેખમાં સંપૂર્ણ પ્રક્રિયાનો વિસ્તરણ કરી છે.

હેલ્પલાઇન નંબર

પીએમ આવાસ યોજનાની તમામ સૂચનાઓ 2022  સંબંધિત જાણકારોના આર્ટીકલ આપેલ છે તો તમે આ હેલ્પલાઇન નંબર-1800116446 પર સંપર્ક કરી શકો છો. તમારા ઈ-મેલ આઈડી [email protected] પર પણ મોકલી શકો છો.

Leave a Comment

Your email address will not be published.