ગુજરાત આવાસ યોજનાની યાદી કેવી રીતે તપાસવી?

ગુજરાત આવાસ યોજના સૂચિ ગુજરાત આવાસ યોજના યાદી:-

તમને માહિતી ખુશી થશે કે ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય અને શાહરી વિકાસ મંત્રાલયની અને  ગુજરાત આવાસ યોજનાઓની સૂચિ ગુજરાત આવાસ યોજના સૂચિમાં નામ   જુઓ કે ઓનલાઇન સુવિધાઓ લોકોને પ્રદાન કરે છે હવે તમને બાર બાર કોઈ ઓફિસની તપાસ કરવાની જરૂર નથી. ગુજરાત આવાસ યોજના માટે અરજી કરો અને હવે તમારા નામ ગુજરાત આવાસ યોજનાની યાદીમાં ઘર બેઠા જોઈ શકો છો  આવાસ યોજના લિસ્ટ ગુજરાત આવાસ યોજનાની યાદી  ઓનલાઈન કરવા માટે સૌથી મોટી કંપનીની જનતાને હવે વધુ ખરાબ કરવું જરૂર નથી પડતી

લોકોના મનમાં આ પ્રશ્ન છે કે કેવી રીતે ગુજરાત આવાસ યોજનાઓની સૂચિમાં નામ જુઓ શું પ્રક્રિયા આવાસ આજા લિસ્ટમાં છે,  ગુજરાત આવાસ યોજનાની યાદીમાં ગુજરાત આવાસ યોજનાની સૂચિનું  નામ જુઓ હવે તેમની સરકાર અને આવાસ નિર્માણ માટે આર્થિક સહાય રકમ બેંક તેમના ખાતામાં જાય છે

ગુજરાત આવાસ યોજના ગુજરાત આવાસ યોજના –

ગુજરાત રાજ્યમાં વસવાટ કરો છો જેવા લોકો જીનકે પાસ કા ખાતરી મકાન નહોતા, જે ઉત્પાદન ઘરોમાં રહે છે અથવા ફરી ઝુગી ઝૂંપડીઓમાં રહેવાની મજબૂર છે, જેમ કે ગરીબ લોકોના કેન્દ્ર સરકારની આ ગામની આવાસ PMAy માં સામેલ કરીને ખાતરી કરો કે મકાન બનાવવું. આર્થિક સહાય માટે કોઈ પણ કુટુંબની રચના ઘરોમાં રહેતી નથી અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે અને તેમણે પણ 50% રકમ તેના રાજ્ય સરકારને આપી છે અને ભારત સરકારની પીએમ આવાસ યોજના પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું લક્ષ્ય સ્થાપિત છે કે 2022 કે લાસ્ટ સુધી દરેક ગરીબ વર્ગના લોકો પાસે પોતાની ખાતરી મકાન હશે અને તેના વિભાગ અને ઝડપથી કામ કરવામાં આવશે.

કેન્દ્ર સરકાર અને આ યોજના  ગુજરાત આવાસ યોજના  2015 માં શરૂ  કરી છે અને આ ગુજરાત આવાસ યોજના  દેશના તમામ રાજ્યોમાં લાગુ કરવામાં આવી છે અને હજુ પણ ગુજરાત આવાસ યોજના  ગુજરાત આવાસ યોજનાનો  લાભ લેવા માટેના ફોર્મ અપલાઈન નથી તે હવે ડાઉનલોડ કરવા માટે એપ્લિકેશન દ્વારા ફોર્મ ભરી શકે છે

યોજના ગુજરાત આવાસ યોજના  સૂચિ ગુજરાત આવાસ યોજના યાદી
ઓફિસિયલ વેબસાઇટ https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx
અપડેટ 2022
આવાસ યોજના શરૂ થાય છે 2015
યોજના હેઠળ મળીને મદદ રાશિ 1.20-1.30 લાખ સ્વરૂપેની રાશી

ગુજરાત આવાસ યોજનાઓની સૂચિનો લાભ શું છે?

કેન્દ્ર સરકાર અને શરૂ કર્યું આ ગુજરાત આવાસ યોજનાની લિસ્ટ ઉપલબ્ધ થશે જેઓ નીચેના પ્રકારોથી લાભ મેળવે છે

 • હવે લોકો માટે બારણું સરકારી ઓફિસો મેકર આવાસ યોજના લિસ્ટમાં નામ નથી જુઓ આગળ
 • અરજી કરવા માટે વ્યક્તિ હવે તમારું નામ આવાસ ગુજરાત યોજના સૂચિમાં ઘર બેસીને જોઈ શકે છે
 • આવાસ યોજના લિસ્ટ ગુજરાતમાં જીનકા નામ આવશે તેઓ સરકાર અને મકાન બનાવવા માટે ધન રાશિ આપે છે.
 • જે સહાયતા રહેઠાણ માટે સરકાર અને દીદી તેને લાભાર્થીની બેંક ખાતામાં મોકલે છે

ગુજરાત આવાસ યોજના માટે દસ્તાવેજ:-

જીન જીન ડોક્યુમેન્ટની જરૂરી આવાસ યોજના ઘડવામાં આવે છે તેના વિશે તેમની માહિતી નીચે મુજબ છે

 • આધાર કાર્ડ
 • ઓળખ પત્ર
 • મોબાઇલ નંબર
 • आय प्रमाण પત્ર
 • બેંક એકાઉન્ટ નંબર
 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • જમીન માલિકી પ્રમાણપત્ર
 • રાશન કાર્ડ એપ્લિકેશન કરનાર વ્યક્તિ

ગુજરાત આવાસ યોજનાઓ કેવી રીતે જુઓ?

 • તમે ગુજરાત આવાસ ઓજન લિસ્ટમાં નામ જોઈ શકો છો તો તમે સૌથી પહેલા સવારે આવાસ યોજના  ઑફિસિયલ વેબસાઇટ  પર જાઓ પછી આ હોમ પેજ ખુલશે
 • હોમ પેજ ખોલીને તમે તમને Awaassoft ના ઑપ્શન પર ક્લિક કરો પછી એ જ નિચે એક લિસ્ટ ઑપન આવશે જમે તમે  રિપોર્ટ  કરો ઑપ્શન પર ક્લિક કરો
 • હવે તમારું આગળ એક અને નવું પેજ ખુલશે જેમાં તમે તમારું રાજ પસંદ કરો પછી તમને જીલે પસંદ કરો પછી તમે બ્લોક વગેરેને પસંદ કરો
 • બધાને સૉલેક્ટ કરવા પછી તમે કેપ્ચરને યોગ્ય રીતે ભરો છો અને ઑપ્શન સબમિટ કરો તેના પર ક્લિક કરો પછી તમે તમારા ક્ષેત્રના બધા લોકો લિસ્ટ ઑપન હો જાયેગી જેમના નામની અને ગુજરાત આવાસ યોજના લિસ્ટમાં સામેલ છે. થયું છે
 • તમે પણ તમારું નામ આ લિસ્ટમાં વાંચી શકો છો અને તમે તેને ડાઉનલોડ કરો ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો

શહેરી ક્ષેત્રના લોકો આવાસ યોજના લિસ્ટમાં નામ કેવી રીતે જુઓ?

જો તમે ગુજરાત રાજ્યમાં શહેરી ક્ષેત્રથી મેળવી શકો છો તો તમે ઓનલાઈન ગુજરાત આવાસ યોજનાઓની યાદીમાં તમારું નામ જોઈ શકો છો

 • સૌથી પહેલા તમે  ગુજરાતની આવાસ યોજના લિસ્ટ માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર જાવ કે પછી જો તમે પેજ પર સૌથી પહેલા  તમારા ઓપનિંગ ઓપનિંગમાં તમને સર્ચ કરો બેનિફિચારીનું ઓપ્શન ઉપર લીટીમાં જોવા પર ક્લિક કરો
 • તેના પર ક્લિક કરો તે નિચે તમને   નામ દ્વારા શોધો
 • હવે તમારા આગળ જે અગલા પેજ ઓપન થશે તે તમને તમારો આધાર કાર્ડ નંબર નાખશે અને ઑપ્શન બતાવો પર ક્લિક કરો પછી તમારું નામ પણ જો તમે ગુજરાતની આવાસ યોજના લિસ્ટમાં સામેલ કરી શકો છો.

યોજનામાં કેવી રીતે અરજી કરવી?

PM આવાસ યોજના ગુજરાતમાં જો તમે હજી સુધી અરજી કરી નથી તો તમે ઑનલાઇન ઘર માટે અરજી ફોર્મ ભરી શકો છો તે રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

 • તમે PMAY ની  ઓફિસિયલ વેબસાઇટ  પર જાઓ
 • હવે તમારા આગળના વીડિયોમાં પૃષ્ઠ ખુલશે જમે તમને  નાગરિક મૂલ્યાંકનનો  ઑપ્શન દેખાશે જેના પર ક્લિક કરો
 • લિસ્ટ ખોલીને તમે કેટલા બધા ઑપ્શન દેખાશો જેમાં તમે ઑનલાઈન એપ્લાય કરો છો તેનું ઑપ્શન દેખાશે જેના પર ક્લિક કરો
 • ઓનલાઈન અરજી કરો તેના પર ક્લિક કરો પછી આ લિસ્ટ ખોલો અને ખુલ્લું જાયેગી ઘણા બધા ઑપ્શન તમને જોઈશે કે તમે તમારા એકાઉન્ટમાંથી એક ઑપ્શન કા સિલેક્ટ કરો પછી આ અગલા પૃષ્ઠ ખુલશે.

 

 • આ પેજ પર તમે તમારા કાર્ડનો આધાર નંબર દાખલ કરો જો આધાર કાર્ડ નંબર નથી તો તમે તમારું નામ દાખલ કરો પછી તમારા ઘરના નિવાસ યોજનાનો ફોર્મ ખોલશે જે તમને પૂછી માહિતી માટે સાચું ભરવું છે જેમ નામ, આધાર કાર્ડ નંબર,બેંક ડિટેલ, મોબાઈલ નંબર,ઈ-મેલ આઈડી વગેરે
 • હવે તમે ઉપદેશ આપો દસ્તાવેજો કોડ આપે છે
 • ફોર્મ સબમિટ કરો પછી તમારા ફોર્મનો વિભાગ અને તપાસથી યોગ્ય ફોર્મ મેળવો તમારું નામ ગુજરાત આવાસ યોજના લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવશે અને તમને મકાન બનાવવા માટે આર્થિક સહાયતા તમારા બેંક ખાતામાં સરકાર અને ટ્રાન્સફરથી કે જાયેગી

FQA-ગુજરાત આવાસ યોજના સૂચિ-

પ્ર. ગુજરાતની આવાસ યોજના લિસ્ટમાં નામ જોવાની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ શું છે?

જવાબ https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx

પ્ર. આવાસ યોજના અંતર્ગત મકાન નિર્માણ માટે ઘણી રાશી દી જાતિ છે?

જવાબ 1.20-1.30 લાખ રૂપિયા

પ્ર. ગુજરાતની આવાસ યોજનાનું ઉદેશ્ય શું છે?

જવાબ સરકારની આ યોજના કા ઉદેશ્ય છે દરેક ગરીબ પરિવારના પાસ સ્વયં કા ખાતરી મકાન હો

પ્ર. ગુજરાતની આવાસ યોજનાનું સંકલન કેવી રીતે કરી શકાય છે?

જવાબ આ યોજના કેન્દ્ર સરકારના વિકાસ મંત્રાલય અને દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે

પ્ર.  ગુજરાતની આવાસ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આવેદકની आयु बहुत जरूरी है?

જવાબ આ યોજનાનો લાભ તે જ વ્યક્તિને મળશે જેની આયુ 18 વર્ષ છે

Leave a Comment

Your email address will not be published.